سارا اقبال پور – مدرس موسیقی کودکان (ارف) و خواننده آواز ایرانی

سارا اقبالپور، مدرس موسیقی کودکان (ارف) و خواننده آواز ایرانی

گذراندن دوره موسیقی کودک نزد جناب مهرزاد فروزان

گذراندن کارگاه های موسیقی کودک آدمک

گذراندن کارگاه مادر و کودک گوردون برای کودکان 0 تا 3 سال 

گذراندن دوره تربیت مربی موسیقی کودکان و نوجوانان (ارف-شولورک)

گذراندن کارگاه فعالیت های موسیقی برای کلا سهای مادر و کودک با نگرش ادوین گوردون

 گذراندن ردیف آواز ایرانی نزد جناب مجتبی عسگری و جناب محمد ذاکرحسین

گذراندن دوره تئوری ,هارمونی و کنترپوآن نزد جناب سهند شکرزاده

گذراندن کارگاه تاریخ تحولات فرم موسیقی غرب و کارگاه موسیقی ایرانی نزد جناب سهند شکرزاده

هنرآموز سه‌تار نزد استاد ارژنگ سیفی زاده

 

مربی دوره های ارف، بازی و موسیقی، مادر و کودک، قصه گویی و ترانه سرایی 

شرکت در کنسرتهای داخل و خارج ایران به عنوان خواننده