مریم کتابی- مدرس فلوت کلیددار و ریکوردر و مربی موسیقی کودک

مریم کتابی نوازنده و مدرس فلوت کلاسیک و ریکوردر
مدرس موسیقی کودک و عضو انجمن اُرف-شولِورک ایران

نوازنده و مدرس فلوت کلاسیک و ریکوردر
مدرس موسیقی کودک و عضو انجمن اُرف-شولِورک ایران

عضو کر فلوت تهران


سوابق حرفه ای: 


– نوازندگی فلوت کلاسیک از سال 1388
– نوازندگی پیانو کلاسیک از سال 1372تا 1380
– عضویت در گروه کر ارکستر نیایش از سال 1375تا 1379
– نوازندگی دف از سال 1380تا 1388


سوابق تحصیلی در زمینه نوازندگی فلوت:


– شرکت در سمینار فلوت در دانشگاه تھران در سال 1390
– شرکت در مستر کلاس آذین موحد در سال 1390
– شرکت در مستر کلاس کوشیار شاھرودی در سال 1394
– شرکت در کارگاه نوازندگی سازھای بادی در انجمن فرھنگی اتریش در سال 1397
– شرکت در کارگاه آنسامبل در انجمن فرھنگی اتریش در سال 1397
– آموزش فلوت کلاسیک نزد مونا طاھریان
– آموزش فلوت کلاسیک نزد فیروزه نوایی
– آموزش فلوت کلاسیک نزد پویان فرزین
– آموزش فلوت کلاسیک نزد بھار احسانی


سوابق تحصیلی در زمینه موسیقی کودک و نوجوان:
– دریافت مدرک مربیگری موسیقی کودک با نگرش اُرف-شولِورک در موسسه پندار پویای آدمک
در سال 1399
– دریافت مدرک مربیگری موسیقی کودک و نوجوان در آموزشگاه ارف در سال 1392
– دریافت مدرک مربیگری کودک در موسسه پژوھشی کودکان دنیا در سال 1392


اجراھا:
– رسیتال فلوت و پیانو، آموزشگاه بیان، نیشابور، 1393
– رسیتال فلوت و گیتار، آموزشگاه کوک، کرج، 1397
– رسیتال فلوت و گیتار، شب ھای موسیقی کافه رومنس، تھران، 1397
– ارکستر نیایش، بزرگداشت خیام، فرھنگسرای سیمرغ، نیشابور، 1378

ممنون از رأی دهی شما کاربر عزیز

ویدیو های مریم کتابی