ویدئوی هنرجویان

کنسرت آموزشگاه موسیقی چکاد- آذر 1398- ارکستر غربی- windmills of your mind - Michel Legrand

کنسرت آموزشگاه موسیقی چکاد- آذر 1398- ارکستر غربی- هفته خاکستری

کنسرت آموزشگاه موسیقی چکاد- آذر 1398- ارکستر ایرانی- قطعه ضرب اصول

کنسرت آموزشگاه موسیقی چکاد- آذر 1398- ارکستر ایرانی- قطعه کیجا

کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی چکاد - گروه موسیقی ایرانی کودکان- مقدمه بیات ترک - شهریور1398

کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی چکاد - گروه موسیقی ایرانی کودکان- تصنیف نوروز- شهریور1398

کنسرت موسیقی کودکان (ارف) آموزشگاه موسیقی چکاد- دریا دریا -شهریور 1398

کنسرت موسیقی کودکان (ارف) آموزشگاه موسیقی چکاد- بارون بارونه-شهریور 1398

کنسرت موسیقی کودکان (ارف) آموزشگاه موسیقی چکاد- صندلی بازی- شهریور 1398

کنسرت موسیقی کودکان (ارف) آموزشگاه موسیقی چکاد- زنبور طلایی-شهریور 1398

کلاس موسیقی کودکان(ارف) استاد سارا اقبال پور

اجرای گروه نوازی تمبک هنرجویان استاد مصطفی هاشم زاده

اجرای گروه نوازی تمبک هنرجویان استاد مصطفی هاشم زاده

الهام اشراقی، هنرجوی کلاس هارمونیکا (سازدهنی) استاد مهدی مصلح آبادی

دیانا سعیدی، هنرجوی کلاس استاد نگین خاکسار

کیمیا مهران نیکو، هنرجوی کلاس استاد یاسمن احمدی

آرنیکا خلیلی، هنرجوی کلاس استاد یاسمن احمدی

کنسرت موسیقی کودکان (ارف) آموزشگاه موسیقی چکاد- بچه های ایران-شهریور 1398

تکنوازی توسط پوریا انصاری هنرجوی استاد پوریا آرمان فر

عسل دیجور و محمدامین فاتح ، هنرجویان دف کلاس استاد سهیل اله دادیان

اجرای زیبای هنگ درام (هندپن) در کلاس استاد نیکبخت

اجرا لایو توسط سروه بهرامیان هنرجوی کلاس فلوت کلیددار کلاس استاد مریم کتابی

اجرای ویولنسل توسط شیدا صلوتی هنرجوی استاد وفایی

اجرای لایو قانون توسط شایلی کریمی هنرجوی کلاس استاد هدیه ملکی پور

دو نوازی هنرجویان گیتار الکتریک سپهر سروش و دارمز آتنا کیانی - آموزشگاه موسیقی چکاد

اجرای پیانو از آرین عبدالهی هنرجوی استاد فرشاد بیات

اجرای الینا سلیمی، هنرجوی تمبک استاد سهیل اله دادیان

اجرای زیبای کلارینت و پیانو هنرجویان استاد مصلح آبادی

اجرا توسط رهام وزیرخانلو و ارسام کریمی ، هنرجویان کلاس اساتید حسین قاسمپور و سهیل اله دادیان

اجرای لایو دو نوازی سنتور و تمبک هنرجویان اساتید حسین قاسم پور و سهیل اله دادیان

اجرای لایو قانون توسط آوا یزدی، هنرجوی کلاس قانون استاد هدیه ملکی پور

اجرای لایو پیانو یگانه محمودی هنرجوی کلاس استاد امیر اسدی

اجرا توسط عسل دیجور و محمدامین فاتح ، هنرجویان کلاس استاد سهیل اله دادیان و استاد هومان رومی

اجرا لایو توسط مصطفی علایی هنرجوی کلاس سه تار استاد میری

تکنوازی لایو تمبک توسط ارسام کریمی هنرجوی کلاس استاد سهیل اله دادیان

اجرا توسط عسل دیجور و هانی رحمانی ، هنرجویان کلاس اساتید حسین قاسمپور و سهیل اله دادیان

اجرا از علی دشتی زاده هنرجوی کوشای کلاس ساکسوفون استاد مهدی مصلح آبادی

اجرا توسط آوا رزم گیر هنرجوی پر تلاش و مستعد کلاس استاد حسین قاسمپور

تکنوازی آوین محمدی راد هنرجوی کلاس استاد مصطفی هاشم زاده

اجرا توسط آوا رزم گیر هنرجوی کلاس استاد حسین قاسمپور

همنوازی هنرجوی سختکوش علی مشیری با همراه ی استاد مصطفی هاشم زاده

اجرا از صبا و دیبا اخگری هنرجویان پر تلاش پیانو استاد اسدی و ویولن استاد یاسمن احمدی

اجرا توسط آزاد روشن بخت هنرجوی کوشا و با استعداد فلوت کلیددار کلاس استاد قادری نژاد

سپهر سروش هنرجوی پر تلاش و با استعداد کلاس استاد هامون ضرابی

اجرا توسط تانیا خلیل زاده هنرجوی پر تلاش کلاس استاد اسدی

عسل دیجور هنرجوی پرتلاش کلاس سنتور استاد حسین قاسمپور

آرش اسماعیلی هنرجوی پرتلاش کلاس سنتور استاد حسین قاسم پور

امیرحسین زینلی و عسل دیجور هنرجویان آقای حسین قاسمپور و آقای سهیل اله دادیان

در کلاس کمانچه استاد هومان رومی با محمدامین فاتح

اجرای کاخن و هنگدرام در فستیوال دونوازی آموزشگاه موسیقی چکاد - اسفند 1397

اجرای آواز پاپ توسط محمدرضا حمیدی هنرجوی کلاس استاد سعید رضایت و همراهی افتخارآمیز گیتار استاد پیام جهرمی در فستیوال دونوازی آموزشگاه موسیقی چکاد - اسفند ماه 1397

دونوازی قانون و تمبک در فستیوال دونوازی آموزشگاه موسیقی چکاد - اسفند 1397

اجرای گروه کر کودکان آموزشگاه موسیقی چکاد- فستیوال دونوازی آموزشگاه - اسفند1397

دو نوازی ویلنسل و پیانو در فستیوال دونوازی آموزشگاه موسیقی چکاد - اسفند 1397

دو نوازی سنتور و تمبک در فستیوال دونوازی آموزشگاه موسیقی چکاد - اسفند 1397

اجرای آواز پاپ توسط امیر حبیب وند هنرجوی کلاس استاد سعید رضایت و همراهی افتخارآمیز گیتار استاد پیام جهرمی در فستیوال دونوازی آموزشگاه موسیقی چکاد - اسفند ماه 1397

دونوازی قانون و کاخن در فستیوال دونوازی آموزشگاه موسیقی چکاد - اسنفند1397

دو نوازی فلوت کلیددار و پیانو-فستیوال دونوازی آموزشگاه موسیقی چکاد - اسفند 1397

همنوازی گیتار در فستیوال دونوازی آموزشگاه موسیقی چکاد - اسفند 1397

دو نوازی تار و پیانو در فستیوال دونوازی آموزشگاه موسیقی چکاد - اسفند 1397

اجرای ساز قانون در فستیوال دونوازی آموزشگاه موسیقی چکاد - اسفند 1397

دو نوازی تمبک و قانون در فستیوال دونوازی آموزشگاه موسیقی چکاد - اسفند 1397

تکنوازی پیانو در کنسرت تکنوازی پیانو هنرجویان آموزشگاه موسیقی چکاد - آذر 1397

تکنوازی پیانو در کنسرت تکنوازی پیانو هنرجویان آموزشگاه موسیقی چکاد - آذر 1397

تکنوازی پیانو در کنسرت تکنوازی پیانو هنرجویان آموزشگاه موسیقی چکاد - آذر 1397

تکنوازی پیانو در کنسرت تکنوازی پیانو هنرجویان آموزشگاه موسیقی چکاد - آذر 1397

تکنوازی پیانو در کنسرت تکنوازی پیانو هنرجویان آموزشگاه موسیقی چکاد - آذر 1397

تکنوازی پیانو در کنسرت تکنوازی پیانو هنرجویان آموزشگاه موسیقی چکاد - آذر 1397

اجرای آواز پاپ توسط امیر حبیب وند هنرجوی با استعداد استاد سعید رضایت و همراهی افتخارآمیز پیانو استاد رضا حجت زاده در کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی چکاد - شهریور ماه 1397

اجرای گروه کر کودکان آموزشگاه موسیقی چکاد

اجرای گروه موسیقی کودکان در کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی چکاد - شهریور 1397

اجرای گروه موسیقی کودکان در کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی چکاد - شهریور 1397

اجرای گروه گیتار پاپ در کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی چکاد - شهریور ماه 1397

اجرای گروه تمبک نوازان در کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی چکاد - شهریور ماه 1397

اجرای گروه سنتور نوازان در کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی چکاد - شهریور ماه 1397

اجرای آواز پاپ توسط هنرجویان استاد سعید رضایت و همراهی پیانو استاد ارجمند رضا حجت زاده در کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی چکاد - شهریور ماه 1397

تکنوازی گیتار کلاسیک در فستیوال تکنوازی و دونوازی آموزشگاه موسیقی چکاد - اسفند96

تکنوازی گیتار کلاسیک در فستیوال تکنوازی و دونوازی آموزشگاه موسیقی چکاد - اسفند96

تکنوازی پیانو در فستیوال تکنوازی و دونوازی - اسفند96

گروه موسیقی پاپ-کنسرت آموزشگاه موسیقی چکاد-شهریور96

گروه نوازی موسیقی ایرانی- کنسرت آموزشگاه موسیقی چکاد-96

اجرای آواز پاپ در فستیوال تکنوازی و دونوازی - اسفند 96

گروه نوازی موسیقی ایرانی- کنسرت آموزشگاه موسیقی چکاد-96

گروه نوازی موسیقی ایرانی- کنسرت آموزشگاه موسیقی چکاد-96

آواز پاپ اجرای تابستان 96 آموزشگاه موسیقی چکاد

اجرای آواز پاپ در کنسرت آموزشگاه موسیقی چکاد تابستان 96

گروه کوبه ای کودکان-ورکشاپ آموزشگاه موسیقی چکاد اسفند95