ویدئوی هنرجویان

کنسرت آموزشگاه موسیقی چکاد- آذر 1398- ارکستر غربی- Radio Head Exit Music

کنسرت آموزشگاه موسیقی چکاد- آذر 1398- ارکستر ایرانی- قطعه ضرب اصول

کنسرت آموزشگاه موسیقی چکاد- آذر 1398- ارکستر ایرانی- قطعه کیجا

کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی چکاد - گروه موسیقی ایرانی کودکان- مقدمه بیات ترک - شهریور1398

کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی چکاد - گروه موسیقی ایرانی کودکان- تصنیف نوروز- شهریور1398

کنسرت موسیقی کودکان (ارف) آموزشگاه موسیقی چکاد- دریا دریا -شهریور 1398

کنسرت موسیقی کودکان (ارف) آموزشگاه موسیقی چکاد- بارون بارونه-شهریور 1398

کنسرت موسیقی کودکان (ارف) آموزشگاه موسیقی چکاد- صندلی بازی- شهریور 1398

کنسرت موسیقی کودکان (ارف) آموزشگاه موسیقی چکاد- زنبور طلایی-شهریور 1398

آترین خسروپور، هنرجوی کلاس تنبک استاد سهیل اله دادیان

کلاس موسیقی کودکان(ارف) استاد سارا اقبال پور

الهام اشراقی، هنرجوی کلاس هارمونیکا (سازدهنی) استاد مهدی مصلح آبادی

جانان نقیبی، هنرجوی کلاس تنبک استاد شهرزاد افشار

دیانا سعیدی، هنرجوی کلاس استاد نگین خاکسار

کنسرت موسیقی کودکان، شهریور 1398

کیمیا مهران نیکو، هنرجوی کلاس استاد یاسمن احمدی

آرنیکا خلیلی، هنرجوی کلاس استاد یاسمن احمدی