کنکور موسیقی

دروس موسیقی  کنکور هنر بنیامین فسایی  سه شنبه
دروس موسیقی  کنکور هنر سجاد تهذیبی یکشنبه

 

سرفصل دروس مربوط به کنکور موسیقی

سر فصل درس خلاقیت موسیقی کنکور کارشناسی

 • نت های موسیقی، حامل و کلیدهای مختلف
 • کشش­ها، وزن و میزان­های ساده، ترکیبی و لنگ
 • فواصل، گامها و مدهای کلیسایی
 • فواصل و گامها در موسیقی ایرانی(آشنایی با دستگاه­ها و آوازها)
 • آکورد شناسی
 • اختصارات و اصطلاحات
 • سازشناسی ایرانی و کلاسیک
 • آشنایی مختصر با تاریخ موسیقی ایران و جهان

سرفصل دروس مربوط به کنکور کارشناسی ارشد موسیقی

 • مبانی نظری موسیقی ایران
 • مبانی نظری موسیقی جهان
 • سازشناسی موسیقی ایران و جهان
 • شناخت و تحلیل ردیف و اصول آفرینش در فرم­های کلاسیک موسیقی ایران
 • روش تجزیه و تحلیل مدال، فرمال و ریتمیک در موسیقی ایرانی
 • آشنایی با تصانیف و اصول پیوند شعر و موسیقی
 • هارمونی
 • کنترپوان
رای بدهید