چاپ

 دوره های آموزش گروه نوازی برای هنرجویانی که دوره های ساز تخصصی را تا حد قابل قبولی گذرانده باشند در سبک های مختلف برگزار می شود.قابل ذکر است گروه های برگزیده برای اجرای کنسرت های هنرجویی آموزشگاه و شرکت در جشنواره های معتبر موسیقی کشور  انتخاب شده و به اجرای موسیقی می پردازند.

دوره استاد  روز
گروه نوازی موسیقی ایرانی (سنتی) حسین قاسمپور یکشنبه، چهارشنبه
گروه نوازی موسیقی کلاسیک مصطفی حیات غیبی سه شنبه