چاپ
 کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی چکاد مهرماه ۱۳۹۵ در فرهنگسرای شفق برگزارشد. در این کنسرت حدود ۶۰ نفر از هنرجویان آموزشگاه در ‏قالب ۲۵ اجرای گروه نوازی، دو نوازی و تک نوازی به روی صحنه رفتند و به اجرای موسیقی پرداختند.‏